Menu

OFERTA

Każdy ma inne potrzeby

Początki nigdy nie są łatwe

Każdy ogród wymaga indywidualnego podejścia. Jedna działka jest całkowicie płaska, na drugiej dom znajduje się na wzniesieniu, w innej zauważalne jest zacienienie od strony sąsiada, a następna przypomina pustynię. Nie każdy projekt wymaga takiego samego nakładu pracy, wykonania wielu analiz czy tworzenia rozbudowanej dokumentacji projektowej. Przygotowana oferta pozwoli skompletować wymaganą dokumentację do stworzenia kompletnego projektu.

Pełna oferta:

⚬ Projekty ogrodów prywatnych

⚬ Projekty zieleni publicznej

⚬ Przeprojektowywanie istniejących ogrodów

⚬ Aranżacje balkonów i tarasów

⚬ Projekty małej architektury

⚬ Inwentaryzacje dendrologiczne

⚬ Specyfikacje techniczne

⚬ Projekty specjalistyczne (nawodnienie, komunikacja, oświetlenie)

⚬ Kosztorys projektowanego założenia

⚬ Nadzór autorski nad realizacją